آموزشگاه نگاره

روانشناسی عمومی

برنامه کلاس‌های ترم پاییز و زمستان ویژه کنکور سراسری کارشناسی ارشد 96 رشته روانشناسی عمومی

ردیف

درس

استاد

مدت دوره(ساعت)

کد/  روز/  ساعت

شهریه(تومان)

1

روانشناسی رشد

استاد محمدی

30ساعت

چهارشنبه : 18-16

---

2

روانشناسی مرضی

استاد محمدی

30ساعت

چهارشنبه: 20-18

---

3

آمار

استاد حبیبی

40ساعت

جمعه: 12-8

---

4

نوروسایکولوژی

استاد پیری

       40ساعت

پنج شنبه : 11-8

---

5

زبان

استاد نادری

     30ساعت

پنج شنبه: 17-14

---

6

علم النفس

 

30ساعت

جمعه: 15-12

---

7

روانشناسی بالینی

استاد جمشیدی

استاد محمدی

30ساعت

پنجشنبه: 14-11

---

 
 

 

تلفن    88895070

WWW.Negareh.ac.ir