آموزشگاه نگاره

روانشناسی تربیتی

برنامه کلاس‌های ترم تابستان ویژه کنکور سراسری کارشناسی ارشد 96 رشته روانشناسی تربیتی

ردیف

درس

استاد

مدت دوره(ساعت)

کد/  روز/  ساعت

شهریه(تومان)

1

روانشناسی رشد

استاد محمدی

30ساعت

چهارشنبه : 18-16

---

2

آمار

استاد حبیبی

40ساعت

جمعه: 12-8

---

3

زبان

استاد نادری

     30ساعت

پنجشنبه: 17-14

---

4

روانشناسی عمومی

استاد عالمی

30ساعت

پنجشنبه: 14-11

---

5

روانشناسی تربیتی

 

30ساعت

چهارشنبه: 20-18

---

 

 

تلفن    88895070

WWW.Negareh.ac.ir