آموزشگاه نگاره

روانشناسی تربیتی

برنامه کلاس‌های ترم  تابستان ویژه کنکور سراسری کارشناسی ارشد 97 روانشناسی تربیتی

 

ردیف

درس

استاد

مدت دوره(ساعت)

کد/  روز/  ساعت

شهریه(تومان)

1

روانشناسی رشد

محمدی

30ساعت

چهارشنبه : 18-16

300000تومان

2

آمار

حبیبی

40ساعت

جمعه :17-13

300000تومان

3

زبان

نادری

     30ساعت

پنجشنبه : 14-11

300000تومان

4

روانشناسی عمومی

نعمت زاده

30ساعت

جمعه :11-8

300000تومان

5

تربیتی

رحیمی

30ساعت

چهارشنبه : 20-18

300000تومان

 

 

         تخفیفات( برای دو درس و بالاتر)

تخفیف نقدی

8% تا مورخه 30/7/94

تخفیف زمانی

%6تامورخه30/7/94

درصورت ثبت نام بصورت اقساط 30% مبلغ بصورت نقدی و مابقی طی دوفقره چک به تاریخهای 30/9/94و 30/10/94 دریافت خواهد شد.

 
 

تلفن:  88895070

WWW.Negareh.ac.ir