آموزشگاه نگاره

روانشناسی بالینی

برنامه کلاس‌های ترم  تابستان ویژه کنکور سراسری کارشناسی ارشد 97 روانشناسی بالینی

 

ردیف

درس

استاد

مدت دوره(ساعت)

کد/  روز/  ساعت

شهریه(تومان)

1

روانشناسی رشد

محمدی

30ساعت

چهارشنبه : 18-16

       300000تومان

2

روانشناسی مرضی

محمدی

30ساعت

چهارشنبه: 20-18

       300000تومان

3

آمار

حبیبی

40ساعت

جمعه :17-13

       300000تومان

4

روانشناسی فیزیولوژیک

پیری

       40ساعت

پنج شنبه : 11-8

       300000تومان

5

زبان

نادری

     30ساعت

پنج شنبه : 14-11

       300000تومان

6

علم النفس

رحیمی

30ساعت

جمعه :13-11

       300000تومان

7

روانشناسی بالینی

جمشیدمحمدی

30ساعت

پنج شنبه : 17-14

       300000تومان

 

 

         تخفیفات( برای دو درس و بالاتر)

تخفیف نقدی

8% تا مورخه 30/7/96

تخفیف زمانی

%6تامورخه30/7/96

درصورت ثبت نام بصورت اقساط 30% مبلغ بصورت نقدی و مابقی طی دوفقره چک به تاریخهای 30/9/96و 30/10/96 دریافت خواهد شد.

 
 

تلفن    88895070

WWW.Negareh.ac.ir