آموزشگاه نگاره

رشته مشاوره

دوره های آمادگی کنکور کارشناسی ارشد رشته مشاوره

 

ردیف

درس

استاد

مدت دوره

(ساعت)

روز/ ساعت

شهریه

(تومان)

1

آمارو روش تحقیق

استاد حبیبی

40ساعت

جمعه : 13-9

250000تومان

2

زبان عمومی

استاد فرامرزی

30ساعت

جمعه : 17-14

200000تومان

3

زبان تخصصی

استاد زمانیان

30ساعت

جمعه : 20-17

200000تومان

4

کاربرد آزمون

استاد خدادادی

40ساعت

پنج شنبه : 12-8

250000تومان

5

مبانی و فنون مشاوره

استاد جعفری

30ساعت

پنج شنبه : 12-9

200000تومان

6

نظریه های مشاوره و شخصیت

استاد نامنی

60ساعت

پنج شنبه : 20-14

350000تومان

 

 

هزینه کل دوره 1450000تومان می باشد که درصورت ثبت نام تمامی دروس 20% تخفیف در نظر گرفته میشود.

تلفن 88895070

WWW.Negareh.ac.ir