درس

منبع

دروس عمومی

زبان عمومی

1-زبان عمومی زیر ذره‎بین جلد1(واژگان),جلد2(گرامر),جلد3(تست واژگان) هادی جهانشاهی/ الناز یوسف زاده_انتشارات نگاه دانش

2-زبان عمومی آرمان اشراقی_انتشارات نگاه دانش 

3-زبان عمومی سید محمدرضا ناصر زاده/ رضا نعمتی_انتشارات نگاه دانش

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

1-اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام سید محمد مقیمی_انتشارات راه‎دان

2-مدیریت ما علی اصغر پورعزت_انتشارات بنیاد نهج‎البلاغه

3-2000سوال چهارگزینه‎ای مدیریت از دیدگاه اسلام سید محمد تقی حسینی مرام_انتشارات نگاه دانش

ریاضی

1-ریاضیات عمومی دکتر محمودیان_انتشارات نگاه دانش

2-ریاضیات عمومی جلد 1و 2 محمد حسین پورکاظمی_انتشارات نشر نی

3-2000سوال چهارگزینه‎ای ریاضیات عمومی دکتر محمودیان/ امیر عرفانیان_انتشارات نگاه دانش

آمار

1-آمار و احتمالات دکتر طورانی_انتشارات نگاه دانش

2-آمار و کاربرد آن در مدیریت عادل آذر/ منصور مومنی_انتشارات سمت

3-2000سوال چهارگزینه‎ای آمار و احتمال دکتر طورانی_انتشارات نگاه دانش

تئوری‎های مدیریت

1-مبانی سازمان و مدیریت سید محمد مقیمی_انتشارات راه‎دان

2-تئوری‎های مدیریت سید رضا سید جوادین/ دکتر جلیلیان_انتشارات نگاه دانش

3-تئوری سازمان ساختار و طراحی مهدی الوانی/ حسن دانایی‎فرد_انتشارات صفار

4-2000سوال چهارگزینه‎ای تئوری مدیریت سید رضا سید جوادین/ سید محمدرضا ناصرزاده/ دکتر جلیلیان_انتشارات نگاه دانش

اقتصاد خرد

1-اقتصاد خرد محسن نظری_انتشارات نگاه دانش

2-2000سوال چهارگزینه‎ای اقتصاد خرد محسن نظری_انتشارات نگاه دانش ‎

اقتصاد کلان

1-اقتصاد کلان محسن نظری_انتشارات نگاه دانش

2-2000سوال چهارگزینه‎ای اقتصاد کلان محسن نظری_انتشارات نگاه دانش

 

 

دروس اختصاصی

زبان تخصصی

1-زبان تخصصی مدیریت(تاکید بر استراتژی‎های درک مطلب) سید محمدرضا ناصرزاده/ یاشار دهدشتی_انتشارات نگاه دانش

2-زبان تخصصی مدیریت آرمان اشراقی_انتشارات نگاه دانش

3-2000سوال چهارگزینه‎ای زبان تخصصی سید محمدرضا ناصرزاده/ یاشار دهدشتی_انتشارات نگاه دانش

مدیریت تولید

1-مدیریت تولید و عملیات هایده متقی_انتشارات آوای شروین

2-مفاهیم اساسی مدیریت تولید و عملیات احمد جعفرنژاد/ فاریابی باسمنج_انتشارات صفار

تحقیق در عملیات

1-پژوهش عملیاتی عارفه فدوی_انتشارات نگاه دانش

2-پژوهش عملیاتی برنامه‎ریزی خطی محمدرضا مهرگان_انتشارات کتاب دانشگاهی

3-تحقیق در عملیات(مفاهیم و کاربرد در برنامه ریزی خطی) عادل آذر _انتشارات سمت