ارزشیابی کلاس‌های کنکور مدیریت کسب و کار (MBA)

براساس دروسی که شرکت کرده‌اید، ارزشیابی اساتید مربوطه را تکمیل نمایید و از 10 درصد تخفیف برخوردار شوید.