دکتر امیر مسلمان

دکتر امیر مسلمان

سوابق تحصیلی
 • دانشجوی دکتری حسابداری در دانشگاه تهران
 • (رتبه 3 کنکور دکتری حسابداری)
 • کارشناسـی ارشد حسابداری از دانشـگاه تهران
 • (رتبه 4 کنکور کارشناسی ارشد حسابداری)
 • کارشناسی حسابداری دانشکده فنی شهید شمسی‌پور تهران
 • (رتبه 7 کنکور کارشناسی حسابداری)
 • کاردانی حسابداری دانشکده فنی شهید منتظری مشهد
 • (رتبه 11 کنکور کاردانی حسابداری)
سوابق علمی، پژوهشی، آموزشی

تدریس

 • مدرس درس تئوری حسابداری کنکور دکتری در موسسه آموزش عالی نگاره
 • تدریس درس حسابداری مدیریت و تئوری حسابداری کنکور دکتری در موسسه آموزش عالی مدرسان شریف
 • تدریس درس کارشناسی ارشد حسابداری در دانشگاه غیرانتفاعی اقبال لاهوری
 • تدریس درس کارشناسی حسابداری در دانشکده فنی ‌و حرفه‌ای ثامن‌الحجج مشهد
 • مشاور ارشد و دکتری موسسه همراهان کارنو

 

کتاب­ها و مقاله‌ها

 • مولف کتاب 2000 سوال چهارگزینه‌ای حسابرسی و استانداردهای حسابرسی؛ غلامرضا کرمی/ مجید شهبازی/ امیر مسلمان/ محمد عبدزاده؛ انتشارات نگاه دانش

مقاله علمی پژوهشی واکنش سرمایه‌گذاران به پیاده‌سازی سازوکارهای راهبری بنگاه در بورس اوراق بهادار تهران؛ کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین در مدیریت و حسابداری

سوابق مدیریتی و اجرایی
 • حسابرسی داخلی شرکت‌های معتبر البرز دارو، سبحان دارو، تولیدات پتروشیمی قائد بصیر، توسعه و عمران امید، بهساز کاشانه تهران، البرز بالک و …
 • سرپرست حسابرسی شرکت مدیریت نظارت تدبیر برتر
 • حسابدار و حسابدار ارشد شرکت گلهار مشهد

معرفی استاد

نمونه تدریس

دوره‌های در حال ثبت نام استاد امیر مسلمان