25%
تخفیف

مشاوره کنکور ارشد و دکتری مدیریت مالی 1404 – غزاله هاشمی

مدیریت مالی هم در مقطع ارشد و هم در دکتری، شاید چالشی‌ترین رشته کنکور مجموعه مدیریت باشد. موفقیت در مسیر…

از 2,250,000 تومان
25%
تخفیف

مشاوره کنکور دکتری حسابداری 1404 – حمیدرضا شادروحی

بسیاری از داوطلبان کنکور ارشد و دکتری حسابداری تصور می‌کنند که صرفاً میزان ساعات مطالعه و تست زدن رتبه آن‌ها…

از 1,125,000 تومان
مشاوره کنکور دکتری مدیریت 1403 - مسعود جباری
40%
تخفیف

مشاوره کنکور دکتری مدیریت 1403 – مسعود جباری

مسیر کنکور دکتری مدیریت دارای فراز و نشیب‌های خاص خود است که شرایط مختلفی از جمله شاغل بودن و زمان…

از 720,000 تومان

مشاوره کنکور دکتری مدیریت 1404 – مسعود جباری

مسیر کنکور دکتری مدیریت دارای فراز و نشیب‌های خاص خود است که شرایط مختلفی از جمله شاغل بودن و زمان…

از 1,500,000 تومان
مشاوره کنکور کارشناسی ارشد مدیریت 1403 - بهناز رهبرزارع
40%
تخفیف

مشاوره کنکور کارشناسی ارشد مدیریت 1403 – بهناز رهبرزارع

بسیاری از داوطلبان ارشد و دکتری تصور می‌کنند که میزان ساعات مطالعه رتبه آن‌ها را تعیین می‌کند، اما نقش اصلی…

از 720,000 تومان
25%
تخفیف

مشاوره کنکور کارشناسی ارشد مدیریت 1404 – بهناز رهبرزارع

بسیاری از داوطلبان ارشد و دکتری تصور می‌کنند که میزان ساعات مطالعه رتبه آن‌ها را تعیین می‌کند، اما نقش اصلی…

از 1,125,000 تومان

مشاوره کنکور کارشناسی ارشد مدیریت مالی 1403 – علی اکبر طالبی

بسیاری از داوطلبان کنکور ارشد مدیریت مالی تصور می‌کنند که میزان ساعات مطالعه رتبه آن‌ها را تعیین می‌کند، اما در…

رایگان!

مشاوره کنکور کارشناسی ارشد مدیریت مالی 1403 – علی رحیمی

کنکور ارشد مالی، دشوارترین کنکور از مجموعه مدیریت است که ظرافت‌های خاص خود را دارد که خصوصاً اگر از رشته‌های…

رایگان!
25%
تخفیف

مشاوره کنکور کارشناسی ارشد مدیریت مالی 1404 – عرفان حسین‌فرد

کنکور ارشد مالی، دشوارترین کنکور از مجموعه مدیریت است که ظرافت‌های خاص خود را دارد که خصوصاً اگر از رشته‌های…

از 1,125,000 تومان
25%
تخفیف

مشاوره کنکور کارشناسی ارشد مدیریت مالی 1404 – علی اکبر طالبی

بسیاری از داوطلبان کنکور ارشد مدیریت مالی تصور می‌کنند که میزان ساعات مطالعه رتبه آن‌ها را تعیین می‌کند، اما در…

از 1,125,000 تومان
25%
تخفیف

مشاوره کنکور کارشناسی ارشد مدیریت مالی 1404 – علی رحیمی

کنکور ارشد مالی، دشوارترین کنکور از مجموعه مدیریت است که ظرافت‌های خاص خود را دارد که خصوصاً اگر از رشته‌های…

از 1,125,000 تومان
صفحه محصول علی رجبی
25%
تخفیف

مشاوره کنکور کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت دولتی 1404 – علی رجبی

بسیاری از داوطلبان ارشد و دکتری تصور می‌کنند که میزان ساعات مطالعه رتبه آن‌ها را تعیین می‌کند، اما نقش اصلی…

رایگان!