بسته الماس ارشد مدیریت بازرگانی 1403 – پاییز

پکیج کلاس‌های درسنامه ارشد مدیریت بازرگانی شامل درس‌­های زبان، مدیریت در اسلام، ریاضی، آمار، تئوری مدیریت، اقتصاد خرد و کلان و بازاریابی است که با حضور برترین اساتید مدیریت کشور برگزار می­‌شود. مجموع زمان این کلاس‌­ها به بیش از 330 ساعت می‌­رسد که زمان بسیار مناسبی برای کس تسلط کامل نکات مهم تمامی این دروس است که اگر داوطلبان قصد پیشروی به صورت خودخوان را داشته باشند، نیاز به صرف زمانی حداقل دو برابر آن دارند.

15,288,000 تومان

بسته الماس ارشد مدیریت مالی 1403 – پاییز

پکیج کلاس‌های درسنامه ارشد مدیریت مالی شامل درس­‌های زبان، مدیریت اسلامی، تئوری مدیریت، اقتصاد خرد و کلان، ریاضی، آمار، مدیریت مالی، حسابداری مالی و صنعتی و مدیریت ریسک است که با حضور برترین اساتید کشور برگزار می­‌شود. مجموع زمان این کلاس­‌ها به بیش از 400 ساعت می­‌رسد که 0 تا 100 موفقیت شما را تا حد زیادی تضمین می‌کند.

18,120,000 تومان

بسته الماس دروس مشترک ارشد‌ مدیریت 1403 – پاییز

پکیج کلاس‌های درسنامه دروس مشترک ارشد مدیریت شامل درس­‌های زبان، مدیریت اسلامی، تئوری مدیریت، اقتصاد خرد و کلان، ریاضی و آمار است که با حضور برترین اساتید مدیریت کشور برگزار می­‌شود. مجموع زمان این کلاس­‌ها به بیش از 260 ساعت آموزش می­‌رسد که 0 تا 100 موفقیت شما را تا حد زیادی تضمین می‌کند.

12,060,000 تومان
جلسه اول کلاس آنلاین آمار نگاره 1403
100%
تخفیف

جلسه اول کلاس آنلاین آمار نگاره 1403

این دوره جلسه اول از کلاس آنلاین آمار استاد طورانی ویژه کنکور ارشد و دکتری مدیریت، حسابداری و اقتصاد 1403…

250000 – رایگان!
جلسه اول کلاس آنلاین ریاضی نگاره 1403
100%
تخفیف

جلسه اول کلاس آنلاین ریاضی نگاره 1403

این کلاس، جلسه اول کلاس آنلاین ریاضی نگاره دکتر محمودیان ویژه کنکور ارشد و دکتری مدیریت و حسابداری 1403 است…

250000 – رایگان!
جلسه اول کلاس آنلاین مدیریت ریسک نگاره 1403
100%
تخفیف

جلسه اول کلاس آنلاین مدیریت ریسک نگاره 1403

این دوره جلسه اول از کلاس مدیریت ریسک دکتر گرجی‌آرا ویژه کنکور ارشد مدیریت ۱۴۰۳ است که در ۱۲ +…

250000 – رایگان!
جلسه اول کلاس آنلاین مدیریت مالی نگاره 1403
100%
تخفیف

جلسه اول کلاس آنلاین مدیریت مالی نگاره 1403

این دوره جلسه اول از کلاس آنلاین مدیریت مالی دکتر اسداللهی ویژه کنکور ارشد مدیریت مالی ۱۴۰۳ است که در…

250000 – رایگان!
جلسه اول کلاس آنلاین تئوری‌های مدیریت نگاره 1403
100%
تخفیف

جلسه اول کلاس آنلاین تئوری‌های مدیریت نگاره 1403

این کلاس، جلسه اول کلاس آنلاین تئوری‌های مدیریت نگاره دکتر شیرازی ویژه کنکور ارشد و دکتری مدیریت ۱۴۰۳ است که…

250000 – رایگان!
جلسه اول کلاس آنلاین بازاریابی نگاره 1403
100%
تخفیف

جلسه اول کلاس آنلاین بازاریابی نگاره 1403

این کلاس، جلسه اول کلاس آنلاین بازاریابی نگاره دکتر مریخ‌نژاد ویژه کنکور ارشد و دکتری مدیریت ۱۴۰۳ است که در…

250000 – رایگان!
جلسه اول کلاس آنلاین اقتصاد خرد و کلان نگاره 1403
100%
تخفیف

جلسه اول کلاس آنلاین اقتصاد خرد و کلان نگاره 1403

این دوره جلسه اول از جلسه اول کلاس آنلاین اقتصاد خرد و کلان نگاره ویژه کنکور ارشد مدیریت ۱۴۰۳ است.…

250000 – رایگان!
جلسه اول کلاس آنلاین مدیریت اسلامی نگاره 1403
100%
تخفیف

جلسه اول کلاس آنلاین مدیریت اسلامی نگاره 1403

این دوره جلسه اول از کلاس مدیریت اسلامی دکتر ضرغامی ویژه کنکور ارشد و دکتری مدیریت ۱۴۰۳ است که در…

250000 – رایگان!
جلسه اول کلاس آنلاین تحقیق در عملیات نگاره 1403
100%
تخفیف

جلسه اول کلاس آنلاین تحقیق در عملیات نگاره 1403

این دوره جلسه اول از کلاس آنلاین تحقیق در عملیات دکتر سپندارند ویژه کنکور ارشد مدیریت ۱۴۰۳ است که در…

250000 – رایگان!