مشاوران نگاره

مشاوران نگاره در ارشد مدیریت

مشاوران نگاره در ارشد حسابداری

مشاوران نگاره در دکتری مدیریت

 • مشاور کنکور کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت مالی موسسه آموزش عالی نگاره
 • رتبه ۲ کنکور کارشناسی ارشد مدیریت مالی ۱۳۹۷
 • رتبه ۱۲ کنکور دکتری مدیریت مالی ۱۴۰۱
 • دانشجوی دکتری مهندسی مالی دانشگاه تهران
 • فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران
 • فارغ‌التحصیل کارشناسی مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی
 • کارشناس ارشد سرمایه‌گذاری و تحلیل اوراق بهادار
 •  

خانم غزاله هاشمی

 • مشاور کنکور کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی نگاره
 • رتبه ۴ کنکور دکتری مدیریت بازرگانی ۱۴۰۲
 • دانشجوی دکتری بازاریابی دانشگاه تهران
 • فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت کسب‌و‌کار (MBA) از دانشگاه تهران
 • فارغ‌التحصیل کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه تهران

 

آقای مسعود جباری

• مشاور کنکور کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت موسسه آموزش عالی نگاره
• دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش استراتژیک، دانشگاه شهید بهشتی
• فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
• مدیر امور اداری شرکت پیشگامان کشاورزی کوثر
• مشاور شرکت دانش‌بنیان آروین مروارید اردیبهشت

خانم سهیلا مرادی

آقای محمدجواد لاری