مشاوران نگاره

مشاوران نگاره در ارشد مدیریت

 • رتبه یک کنکور کارشناسی ارشد 97 و 98
 • رتبه 11 کنکور دکتری مدیریت بازرگانی
 • دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی دانشگاه شهید بهشتی
 • مولف کتاب اصول مدیریت بازاريابي
 • مدرس درس بازاریابی
 • سابقه سه سال مشاوره در زمینه کنکور مدیریت

آقای یاسر منش

مشاوران نگاره در ارشد حسابداری

مشاوران نگاره در دکتری مدیریت

 • رتبه یک کنکور کارشناسی ارشد 97 و 98
 • رتبه 11 کنکور دکتری مدیریت بازرگانی
 • دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی دانشگاه شهید بهشتی
 • مولف کتاب اصول مدیریت بازاريابي
 • مدرس درس بازاریابی
 • سابقه سه سال مشاوره در زمینه کنکور مدیریت

آقای یاسر منش

• مشاور کنکور کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت موسسه آموزش عالی نگاره
• دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش استراتژیک، دانشگاه شهید بهشتی
• فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
• مدیر امور اداری شرکت پیشگامان کشاورزی کوثر
• مشاور شرکت دانش‌بنیان آروین مروارید اردیبهشت

خانم سهیلا مرادیان

مشاوران نگاره در دکتری حسابداری

مشاوران نگاره در مدیریت کسب و کار (MBA)