بهترین منابع دکتری مدیریت اطلاعات و رسانه

منابع درس‌های عمومی و تخصصی

درس
منبع
زبان عمومی
زبان عمومی زیر ذره‌‎بین دكتری هادی جهانشاهی/ الناز یوسف‌زاده؛ انتشارات نگاه دانش
استعداد تحصیلی
استعداد تحصیلی محسن طورانی؛ انتشارات نگاه‌ دانش
مبانی سازمان و مديريت
مبانی سازمان و مدیریت سید محمد مقیمی؛ انتشارات را‎ه‌ دان *
تئوری‌‎های مدیریت سیدرضا سیدجوادین/ حسین جلیلیان؛ انتشارات نگاه دانش
بانک سوالات تئوری‌های مدیریت سیدرضا سیدجوادین/ حسین جلیلیان؛ انتشارات نگاه دانش
اصول و مبانی مديريت از ديدگاه اسلام
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام سید محمد مقیمی_انتشارات راه‌ دان
آمار
آمار و احتمال دکتری زیر ذره‌بین محسن طورانی؛ انتشارات نگاه دانش
بانک سوالات چهارگزینه‌ای آمار و احتمالات دکتری محسن طورانی؛ انتشارات نگاه دانش
مدیریت ارتباط و رفتار سازمانی
مديريت رفتار سازمانی علی رضائيان؛ انتشارات سمت
مبانی رفتار سازمانی رابينز ترجمه، سید محمد اعرابی/ علی پارسائيان؛ انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی
مدیریت استراتژیک پيشرفته
مرجع کامل مدیریت استراتژیک پیشرفته حسین جلیلیان؛ انتشارات نگاه دانش