آزمون‌های آزمایشی ویژه کنکور ارشد حسابداری 1402

روز ساعت دقیقه ثانیه مانده تا آزمون مرحله اول برای مشاهده بودجه‌بندی، روی مرحله مورد نظر کلیک کنید: مرحله اول…

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

آزمون‌های آزمایشی ویژه کنکور ارشد مدیریت 1402

روز ساعت دقیقه ثانیه مانده تا آزمون مرحله اول برای مشاهده بودجه‌بندی، روی مرحله مورد نظر کلیک کنید: مرحله اول…

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
30%
تخفیف

آزمون‌های آزمایشی ویژه کنکور ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1402

روز ساعت دقیقه ثانیه مانده تا آزمون مرحله اول برای مشاهده بودجه‌بندی، روی مرحله مورد نظر کلیک کنید: مرحله اول…

۹۱۰,۰۰۰ تومان