آزمون جامع ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1402

روز ساعت‌ دقیقه ثانیه مانده تا مرحله اول جامع آزمون جامع ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1402 در یکی…

750,000 تومان

آزمون آزمایشی ارشد حسابداری 1402

جلسه کنکور همیشه چالش‌های خاص خود را دارد که ممکن برای شما دردسر جدی ایجاد کنند و حتی مانع از کسب یک نتیجه مطلوب شوند! راه حل غلبه بر این چالش‌ها، کسب تجربه است تا به خوبی بتوانید آن‌ها را مدیریت کنید. بهترین راهکار، شبیه‌سازی فضای کنکور با شرکت در آزمون آزمایشی ارشد حسابداری است تا چالش‌های احتمالی را تجربه کنید و استراتژی آزمون متناسب با خود را پیدا کنید.

1,300,000 تومان

آزمون‌ آزمایشی ارشد مدیریت 1402

جلسه کنکور همیشه چالش‌های خاص خود را دارد که ممکن برای شما دردسر جدی ایجاد کنند و حتی مانع از کسب یک نتیجه مطلوب شوند! راه حل غلبه بر این چالش‌ها، کسب تجربه است تا به خوبی بتوانید آن‌ها را مدیریت کنید. بهترین راهکار، شبیه‌سازی فضای کنکور با شرکت در آزمون‌ آزمایشی ارشد مدیریت است تا چالش‌های احتمالی را تجربه کنید و استراتژی آزمون متناسب با خود را پیدا کنید.

1,300,000 تومان

آزمون جامع ارشد حسابداری 1402

روز ساعت دقیقه ثانیه مانده تا آزمون جامع مرحله اول آزمون جامع ارشد حسابداری 1402 در دوران مرور و جمع‌بندی،…

750,000 تومان

آزمون جامع ارشد مدیریت 1402

روز ساعت دقیقه ثانیه مانده تا آزمون جامع مرحله اول آزمون جامع ارشد مدیریت 1402 در دوران مرور و جمع‌بندی،…

750,000 تومان
شیوا قوامی؛ مشاور کنکور کارشناسی ارشد مدیریت
20%
تخفیف

طرح مشاوره و برنامه‌ریزی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت 1402

بسیاری از داوطلبان ارشد و دکتری تصور می‌کنند که میزان ساعات مطالعه رتبه آن‌ها را تعیین می‌کند، اما نقش اصلی…

از 576,000 تومان
مرحله اول آزمون‌های آزمایشی ارشد حسابداری - رایگان
100%
تخفیف

مرحله اول آزمون‌های آزمایشی ارشد حسابداری 1402 – رایگان

شما در آزمون‌های آزمایشی ارشد حسابداری مسیر طی شده خود تا اینجای کار را بررسی کرده و به نقاط ضعف…

200000 – رایگان!
مرحله اول آزمون‌های آزمایشی ارشد مدیریت 1402 - رایگان
100%
تخفیف

مرحله اول آزمون‌های آزمایشی ارشد مدیریت 1402 – رایگان

شما در آزمون‌های آزمایشی ارشد مدیریت مسیر طی شده خود تا اینجای کار را بررسی کرده و به نقاط ضعف…

200000 – رایگان!
مرحله اول آزمون‌های آزمایشی ارشد مدیریت کسب‌وکار (MBA) 1402 - رایگان
100%
تخفیف

مرحله اول آزمون‌های آزمایشی ارشد مدیریت کسب‌وکار (MBA) 1402 – رایگان

مرحله اول آزمون‌های آزمایشی ارشد مدیریت کسب‌وکار (MBA) 1402 – رایگان شما در آزمون‌های آزمایشی مسیر طی شده خود تا…

200000 – رایگان!

آزمون‌ آزمایشی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1402

جلسه کنکور همیشه چالش‌های خاص خود را دارد که ممکن برای شما دردسر جدی ایجاد کنند و حتی مانع از کسب یک نتیجه مطلوب شوند! راه حل غلبه بر این چالش‌ها، کسب تجربه است تا به خوبی بتوانید آن‌ها را مدیریت کنید. بهترین راهکار، شبیه‌سازی فضای کنکور با شرکت در آزمون‌ آزمایشی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) است تا چالش‌های احتمالی را تجربه کنید و استراتژی آزمون متناسب با خود را پیدا کنید.

1,300,000 تومان