آزمون‌ آزمایشی ارشد مدیریت
50%
تخفیف

آزمون‌ آزمایشی ارشد مدیریت 1403

جلسه کنکور همیشه چالش‌های خاص خود را دارد که ممکن برای شما دردسر جدی ایجاد کنند و حتی مانع از کسب یک نتیجه مطلوب شوند! راه حل غلبه بر این چالش‌ها، کسب تجربه است تا به خوبی بتوانید آن‌ها را مدیریت کنید. بهترین راهکار، شبیه‌سازی فضای کنکور با شرکت در آزمون‌ آزمایشی ارشد مدیریت است تا چالش‌های احتمالی را تجربه کنید و استراتژی آزمون متناسب با خود را پیدا کنید.

750,000 تومان
مرحله اول آزمون های آزمایشی مدیریت سال 1403
100%
تخفیف

مرحله اول آزمون‌های آزمایشی ارشد مدیریت 1403 – رایگان

شما در آزمون‌های آزمایشی ارشد مدیریت مسیر طی شده خود تا اینجای کار را بررسی کرده و به نقاط ضعف…

200000 – رایگان!