فرشته احمدی‌پاک مشاور دکتری حسابداری نگاره
20%
تخفیف

طرح مشاوره و برنامه‌ریزی کنکور دکتری حسابداری 1402

بسیاری از داوطلبان کنکور ارشد حسابداری تصور می‌کنند که میزان ساعات مطالعه رتبه آن‌ها را تعیین می‌کند، اما در کنار…

از 576,000 تومان
نرگس قاسمی
20%
تخفیف

طرح مشاوره و برنامه‌ریزی کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 1402

بسیاری از داوطلبان کنکور ارشد حسابداری تصور می‌کنند که میزان ساعات مطالعه رتبه آن‌ها را تعیین می‌کند، اما در کنار…

از 576,000 تومان
سروش دشتی مشاور ارشد حسابداری نگاره
20%
تخفیف

طرح مشاوره و برنامه‌ریزی کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 1402

بسیاری از داوطلبان کنکور ارشد حسابداری تصور می‌کنند که میزان ساعات مطالعه رتبه آن‌ها را تعیین می‌کند، اما در کنار…

از 576,000 تومان
محمد حاجیان
20%
تخفیف

طرح مشاوره و برنامه‌ریزی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت 1402

بسیاری از داوطلبان ارشد و دکتری تصور می‌کنند که میزان ساعات مطالعه رتبه آن‌ها را تعیین می‌کند، اما نقش اصلی…

از 576,000 تومان
نگار کبیر
20%
تخفیف

طرح مشاوره و برنامه‌ریزی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت 1402

بسیاری از داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد تصور می‌کنند که میزان ساعات مطالعه رتبه آن‌ها را تعیین می‌کند، اما در کنار…

از 576,000 تومان
مشاور ایمان جمشیدی
20%
تخفیف

طرح مشاوره و برنامه‌ریزی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1402

بسیاری از داوطلبان ارشد مدیریت کسب‌و‌کار تصور می‌کنند که با توجه به تعداد کم دروس کنکور MBA، صرفاً میزان ساعات…

از 576,000 تومان
ایمان سلیمی - مشاور کنکور MBA
20%
تخفیف

طرح مشاوره و برنامه‌ریزی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1402

بسیاری از داوطلبان ارشد مدیریت کسب‌و‌کار تصور می‌کنند که با توجه به تعداد کم دروس کنکور MBA، صرفاً میزان ساعات…

از 576,000 تومان
علیرضا رجب‌نژاد مشاور ارشد MBA نگاره
20%
تخفیف

طرح مشاوره و برنامه‌ریزی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1402

بسیاری از داوطلبان ارشد مدیریت کسب‌و‌کار تصور می‌کنند که با توجه به تعداد کم دروس کنکور MBA، صرفاً میزان ساعات…

از 576,000 تومان
محمدرضا طیبی مشاور ارشد MBA نگاره
20%
تخفیف

طرح مشاوره و برنامه‌ریزی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1402

بسیاری از داوطلبان ارشد مدیریت کسب‌و‌کار تصور می‌کنند که با توجه به تعداد کم دروس کنکور MBA، صرفاً میزان ساعات…

از 576,000 تومان
علی عرب مشاور ارشد MBA نگاره
20%
تخفیف

طرح مشاوره و برنامه‌ریزی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1402

بسیاری از داوطلبان ارشد مدیریت کسب‌و‌کار تصور می‌کنند که با توجه به تعداد کم دروس کنکور MBA، صرفاً میزان ساعات…

از 576,000 تومان
شیوا قوامی - مشاور کنکور کارشناسی ارشد مدیریت
20%
تخفیف

طرح مشاوره و برنامه‌ریزی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت کسب‌وکار (MBA) 1402

بسیاری از داوطلبان ارشد و دکتری تصور می‌کنند که میزان ساعات مطالعه رتبه آن‌ها را تعیین می‌کند، اما نقش اصلی…

از 576,000 تومان
حسین یاراحمدی - مشاور ارشد مدیریت مالی
20%
تخفیف

طرح مشاوره و برنامه‌ریزی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت مالی 1402

بسیاری از داوطلبان کنکور ارشد مدیریت مالی تصور می‌کنند که میزان ساعات مطالعه رتبه آن‌ها را تعیین می‌کند، اما در…

از 576,000 تومان