آزمون جامع ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1403

آزمون جامع ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 1403 در یکی دو ماه باقی‌مانده تا کنکور که دوران دوره کردن…

750,000 تومان

آزمون جامع ارشد حسابداری 1403

آزمون جامع ارشد حسابداری 1403 در دوران مرور و جمع‌بندی، مهمترین مسئله، میزان تسلط بر مطالب خوانده شده و توانایی…

750,000 تومان

آزمون جامع ارشد مدیریت 1403

آزمون جامع ارشد مدیریت 1403 در دوران مرور و جمع‌بندی، مهمترین مسئله میزان تسلط شما بر مطالب خوانده شده است.…

750,000 تومان