استاد علی اسداللهی

دکتر علی اسداللهی

استاد انحصاری نگاره
سوابق تحصیلی
 • دکتری مدیریت مالی از دانشگاه شهید بهشتی
 • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه شهید بهشتی
 • کارشناسی اقتصاد و حسابداری از دانشگاه شهید بهشتی
 • دوره DBA از دانشگاه بقاز استانبول
سوابق علمی، پژوهشی، آموزشی

تدریس

 • تدریس در زمینه اقتصاد برای تصمیم‌­گیری مدیریت، حسابداری، بودجه‌­ریزی و مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی، مدیریت ریسک و سرمایه­‌گذاری
 • تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی گروه گردشگری، دانشگاه قم، دانشگاه ارشاد دماوند و مراکز آموزش عالی

کتاب­ها و مقالات

 • مولف کتاب مدیریت مالی؛ علی اسداللهی/ سید سعید میرواحدی؛ انتشارات مدرسان شریف
 • مولف کتاب اصول حسابداری و حسابداری مالی؛ انتشارات مدرسان شریف
 • مولف کتاب اقتصاد خرد؛ انتشارات علم تبریز
 • مولف کتاب مجموعه سوالات اقتصاد خرد و کلان؛ انتشارات فرهنگ
 • مولف کتاب اقتصاد خرد و کلان؛ علی اسداللهی/ یاسمن کریم‌پور؛ انتشارات رهپویان شریف
 • مولف کتاب مجموعه سوالات اقتصاد خرد کارشناسی ارشد؛ علی اسداللهی/ مجید ششمانی؛ انتشارات کتابخانه فرهنگ
 • مولف کتاب مجموعه سوالات مدیریت مالی؛ علی اسداللهی/ یاسمن کریم‌پور/ مهروش محقق؛ انتشارات کتابخانه فرهنگ
 • مولف کتاب مفاهیم حسابداری و مالی برای مدیران غیرمالی؛ انتشارات نگاه دانش
 • مولف کتاب اقتصاد کاربردی به زبان ساده؛ انتشارات نگاه دانش
 • مقاله علمی – پژوهشی الگوی توسعه در خرده­‌شهرها؛ نشریه مهر
 • مقاله علمی – پژوهشی نگاهی بر مالیات بر ارزش افزوده؛ نشریه دانشگاه پیام نور
سوابق مدیریتی و اجرایی
 • مشاور سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا
 • مشاور سازمان بهزیستی
 • مشاور آموزش بانک حکمت ایرانیان
 • کارشناس سرویس ارزیابی گمرگ
 • مشاور مرکز آموزش آزاد دانشگاه تهران
 • مشاور موسسه آموزش عالی آزاد بهار

گزیده تدریس دکتر اسداللهی

کلاس‌های در حال ثبت‌نام دکتر اسداللهی