دکتر غلامرضا کرمی

دکتر غلامرضا کرمی

استاد انحصاری نگاره
سوابق تحصیلی
 • دکتری حسابداری از دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه تهران
 • کارشناسی حسابداری از دانشگاه تهران
سوابق علمی، پژوهشی، آموزشی

تدریس

 • عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • تدریس درس حسابداری مالی کنکور کارشناسی ارشد حسابداری در موسسه آموزش عالی نگاره
 • تدریس درس حسابداری مالی و صنعتی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت در موسسه آموزش عالی نگاره
 • سابقه بیش از 10 سال تدریس حسابداری مالی در حوزه کنکور ارشد حسابداری
 • عضو هیئت علمی برگزیده آموزشی، ملی و سایر

کتاب­‌ها و مقاله‌ها

 • مولف کتاب مروری جامع بر حسابداری مالی (جلد اول)؛ ایرج نوروش/ غلامرضا کرمی/ ساسان مهرانی/ محمد مرادی؛ انتشارات نگاه دانش
 • مولف کتاب مروری جامع بر حسابداری مالی (جلد دوم)؛ ایرج نوروش/ غلامرضا کرمی/ ساسان مهرانی/ محمد مرادی؛ انتشارات نگاه دانش
 • مولف کتاب حسابداری بهای‌ تمام‌‌شده (جلد اول)؛ ایرج نوروش/ غلامرضا کرمی/ علیرضا مهرآذین؛ انتشارات کتاب نو
 • مولف کتاب حسابداری بهای‌ تمام‌شده (جلد دوم)؛ ایرج نوروش/ غلامرضا کرمی/ علیرضا مهرآذین؛ انتشارات کتاب نو
 • مولف کتاب تئوری‌ حسابداری (جلد اول)؛ غلامرضا کرمی/ ساسان مهرانی/ سید مصطفی سیدحسینی؛ انتشارات نگاه دانش
 • مولف کتاب تئوری‌ حسابداری (جلد دوم)؛ غلامرضا کرمی/ ساسان مهرانی/ سید مصطفی سیدحسینی؛ انتشارات نگاه دانش
 • مولف کتاب مروری جامع بر حسابداری مالی و صنعتی؛ ایرج نوروش/ غلامرضا کرمی/ محمد مرادی/ جلال وافی ثانی؛ انتشارات نگاه دانش
 • مولف کتاب مروری جامع بر حسابرسی؛ ایرج نوروش/ غلامرضا کرمی/ ساسان مهرانی/ مجید شهبازی؛ انتشارات نگاه دانش
 • مولف کتاب تئوری حسابرسی؛ غلامرضا کرمی/ حامد عمرانی/ امید آخوندی؛ انتشارات نگاه دانش
 • مولف کتاب حسابداری مالی؛ ایرج نوروش/ غلامرضا کرمی/ هدی اسکندر؛ انتشارات نگاه دانش
 • مترجم کتاب اصول حسابداری (2 جلد، تجدید نظر)؛ ایرج نوروش/ غلامرضا کرمی؛ انتشارات کتاب نو
 • مولف کتاب 2000 سوال چهار گزینه‌ای حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری؛ غلامرضا کرمی/ محمد مرادی/ محمدجواد منصوری/ محمدعلی حبیبی؛ انتشارات نگاه دانش
 • مولف کتاب 2000 سوال چهار گزینه‌ای حسابرسی و استانداردهای حسابرسی؛ غلامرضا کرمی/ محمد عبدزاده/ مجید شهبازی/ امیر مسلمان؛ انتشارات نگاه دانش
 • مولف کتاب 2000 سوال چهار گزینه‌ای حسابداری مالی و صنعتی؛ غلامرضا کرمی/ جلال وافی ثانی؛ انتشارات نگاه دانش
 • مولف کتاب حسابداری مدیریت؛ غلامرضا کرمی/ ساسان مهرانی/ محمد عبدزاده/ امید فرجی؛ انتشارات نگاه دانش
 • مولف کتاب مرجع کامل حسابداری صنعتی؛ غلامرضا کرمی/ حمید حسینی‌نژاد؛ انتشارات نگاه دانش
 • مولف کتاب مرجع کامل حسابداری مالی و صنعتی؛ غلامرضا کرمی/ حمید حسینی‌نژاد؛ انتشارات نگاه دانش
 • مولف کتاب مرجع کامل حسابرسی؛ غلامرضا کرمی/ محمد جواد منصوری؛ انتشارات نگاه دانش
 • مقاله علمی – پژوهشی ارتباط با ارزش اطلاعات حسابداری و بازده کوتاه‌مدت سهام در عرضه‌های اولیه؛ انتشارات دانشگاه تهران
 • مقاله علمی – پژوهشی تدوین مدل گزارشگری حسابداری تورمی در ایران؛ انتشارات دانشگاه تهران
 • مقاله علمی – پژوهشی ارتباط محافظه‌کاری با کیفیت محیط اطلاعاتی شرکت؛ انتشارات دانشگاه تهران
 • مقاله علمی – پژوهشی تامین مالی از طریق بدهی و محافظه‌کاری؛ انتشارات دانشگاه تهران
 • مقاله علمی – پژوهشی چرخه عمر شرکت و هزینه‌حقوق صاحبان سهام؛ انتشارات دانشگاه تهران
 • و بیش از 20 عنوان مقاله علمی پژوهشی دیگر
سوابق مدیریتی و اجرایی
 • معاون اداری مالی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • مدیر گروه رشته حسابداری پردیس البرز
 • عضو گروه تخصصی حسابداری سمت
 • عضو گروه حسابداری سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)
 • عضو کمیته وندور لیست (vendor list)
 • عضو گروه حسابداری سازمان سمت
 • مدیر گروه حسابداری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • مدیر دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

گزیده تدریس حسابداری مالی دکتر کرمی

کلاس‌های در حال ثبت‌نام دکتر کرمی