دکتر محمدرضا ضرغامی

دکتر محمدرضا ضرغامی

سوابق تحصیلی

مدرس مدیریت بازاریابی، مدیریت استراتژیک، تئوری‌های مدیریت و مدیریت اسلامی 

• مشاور برجسته کنکور کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت 
• دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
• رتبه 14 کنکور دکتری مدیریت بازرگانی 1399
• رتبه 2 کنکور دکتری مدیریت بازرگانی 1398
• رتبه 1 کنکور کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی 1395

• رتبه 1 کنکور کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی 1395
• رتبه 2 کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی 1395
• دانشجوی نمونه دانشگاه تهران 1395

گزیده تدریس دکتر ضرغامی

کلاس‌های در حال ثبت‌نام دکتر ضرغامی