دکتر محمدرضا ضرغامی

دکتر محمدرضا ضرغامی

سوابق تحصیلی

• مشاور کنکور کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت موسسه آموزش عالی نگاره
• دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
• رتبه 14 کنکور دکتری مدیریت بازرگانی 1399
• رتبه 2 کنکور دکتری مدیریت بازرگانی 1398
• رتبه 1 کنکور کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی 1395

• رتبه 1 کنکور کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی 1395
• رتبه 2 کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی 1395
• دانشجوی نمونه دانشگاه تهران 1395
• سابقه مشاوره و برنامه‌ریزی تخصصی برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت
• سابقه تدریس مدیریت بازاریابی، مدیریت استراتژیک، تئوری‌های مدیریت و مدیریت اسلامی کنکور کارشناسی ارشد و دکتری