10 اشتباه در سه ماه پایانی تا کنکور

10 اشتباه در سه ماه پایانی تا کنکور

1401-08-30 نکات مشاوره‌ای

مطالعه برای کنکور و کسب اطلاعات کافی، تنها نیمی از مسیر شماست و آگاهی از دیگر عوامل موثر در این مسیر، می‌تواند باعث تکمیل فرآیند مطالعه شما شده و احتمال موفقیت شما را افزایش دهد. این عوامل در ماه‌های پایانی منتهی به کنکور اهمیت دوچندانی داشته و ما در این مقاله به بررسی 10 اشتباه در سه ماه پایانی تا کنکور می‌پردازیم.

ادامه مطلب